Obrabiarki do wyrównywania tarcz hamulcowych (toczenie tarcz hamulcowych)

Jeżeli w układzie hamulcowym samochodu pojawią się:Wyrównywanie samochodowych tarcz hamulcowych realizowane jest bezpośrednio na samochodzie bez zdejmowania tarczy z piasty koła.

  • piski podczas hamowania,

  • drgania kierownicy podczas hamowania,

  • pulsowanie pedału hamulca,

to ich przyczyną może być nadmierne zużycie tarcz hamulcowych. Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom można przetoczyć tarcze hamulcowe bez demontażu piasty z koła.

Służą do tego celu przyrządy TTH-300 i TTH-400. Użycie tych przyrządów powoduje:

  • poprawę skuteczności hamowania już od momentu przetoczenia tarcz i wymiany klocków hamulcowych,

  • zachowanie parametrów fabrycznych układu hamulcowego,

  • stopniowe zużycie klocków w fazie docierania,

  • podczas hamowania brak pisków, drgań kierownicy lub pulsowania pedału hamulca.

Ponadto należy przestrzegać zasad:

  • kontrolować tarcze i klocki hamulcowe co 15-20 tys. km,

  • przetaczać tarcze przy każdej wymianie klocków hamulcowych (jeżeli ich stan na to pozwala).

ZDJĘCIE
TYP/MODEL
STAN TECHNICZNY
DOSTĘPNOŚĆ
NR KARTOTEKI
CENA

Przyrząd do wyrównywania samochodowych tarcz hamulcowych TTH-400
nowy Na zamówienie
po złożeniu zapytania

Przyrząd do wyrównywania samochodowych tarcz hamulcowych TTH-300
nowy Na zamówienie
po złożeniu zapytania